วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 08/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.0+100-กม.1+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 08/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ตอน 1 ระหว่าง กม.117+100-กม.118+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 08/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ตอน 1 ระหว่าง กม.344+060-กม.345+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 08/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ตอน 1 ระหว่าง กม.344+060-กม.345+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
35 07/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปากชม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ที่ กม.148+350 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 07/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงคาน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ที่ กม.394+929 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 07/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวังสะพุง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ที่ กม.323+979 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 30/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route)และนาคี รูท (Nakhee Route)กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 2138 0100 ปริมาณงาน 0.800 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
39 30/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.4+665-กม.5+500 ปริมาณงาน 0.835 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
40 27/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route)และนาคี รูท (Nakhee Route)กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 2138 0100 ปริมาณงาน 0.800 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 31 ถึง 40 จาก 85 รายการ