วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 27/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.4+665-กม.5+500 ปริมาณงาน 0.835 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
42 26/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เส้นทางโรแมนติก รูท (Romamtic Route)และนาคี รูท (Nakhee Route)กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 21380100 ปริมาณงาน 0.800 กม. ยกเลิกแผน
43 26/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route)และนาคี รูท (Nakhee Route)กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 2138 0100 ปริมาณงาน 0.800 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 25/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (งานสะพานลอยคนเดินข้าม) ทางหลวงหมายเลข201 ตอนควบคุม 402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ที่ กม.301+255 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 25/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.4+665-กม.5+500 ปริมาณงาน 0.835 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 25/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เส้นทางโรแมนติก รูท (Romamtic Route)และนาคี รูท (Nakhee Route)กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 21380100 ปริมาณงาน 0.800 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 24/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน(งานสะพานลอยคนเดินข้าม) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ตอน 2 ที่ กม.117+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 24/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (งานสะพานลอยคนเดินข้าม) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ที่ กม.331+465 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 23/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+600-กม.27+540 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,011.62 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 23/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.298+390-กม.300+611 ปริมาณงาน 47 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 85 รายการ