วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 23/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 4 ระหว่าง กม.13+700-กม.15+300 ปริมาณงาน 47 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 11/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.97+310-กม.97+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 11/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม. 0+050-กม.0+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 11/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างเส้นทางจักรยานศูนย์ศิลป์สิรินธรวังสะพุง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.117+400-กม.118+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 10/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.95+438-กม.95+900, กม.96+900-กม.97+162 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 10/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.325+625-กม.326+013(RT.)และทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.170+800-กม.171+196 (RT.)ปริมาณงาน 784 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 10/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ตอน 1 ระหว่าง กม.392+874-กม.408+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 04/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+525-กม.30+700 ปริมาณงาน 10,940 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
59 04/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+050-กม.0+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 04/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ตอน 2 ระหว่าง กม.403+675-กม.406+745 ปริมาณงาน 27,630 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 85 รายการ