วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 04/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.97+310-กม.97+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 04/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.410+390-กม.410+610 ปริมาณงาน 5,392 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 03/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+525-กม.30+700 ปริมาณงาน 10,940 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 27/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 26/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ตอน 2 ระหว่าง กม.403+675-กม.406+745 ปริมาณงาน 27,630 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 25/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.410+390-กม.410+610 ปริมาณงาน 5,392 ตร.ม. ยกเลิกแผน
67 25/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.410+390-กม.410+610 ปริมาณงาน 5,392 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 25/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+525-กม.30+700 ปริมาณงาน 10,940 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 24/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.97+310-กม.97+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
70 24/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.97+310-กม.97+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 85 รายการ