วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
81 29/11/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.160+350-กม.161+000, กม.169+150-กม.170+350 ปริมาณงาน 5.850 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
82 29/11/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ ปริมาณงาน 251.56 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
83 29/11/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่างกม.287+000-กม.288+100ปริมาณงาน1.100 กม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
84 29/11/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.3+665-กม.4+565 ปริมาณงาน 0.900 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
85 26/11/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างก่อสร้างทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ – วังสะพุง ระหว่าง กม.94+048 - กม.96+600 (LT.) ปริมาณงาน 27,000 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 81 ถึง 85 จาก 85 รายการ