f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 05/01/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 02/12/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 09/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 02/10/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 08/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 03/08/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 สรุปผลกรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 01/07/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 05/06/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 12/05/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 02/04/2563 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๔๑๙ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 03/03/2563 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๒๓๓ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 04/02/2563 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๔๔ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 07/01/2563 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๗ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 06/12/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๔๗๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 ส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๓๔๙ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ