f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 04/02/2563 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๔๔ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
17 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 07/01/2563 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๗ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
18 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 06/12/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๔๗๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
19 ส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๓๔๙ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
20 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๒๒๕ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
21 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๑๑๔ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
22 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 05/08/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๙๔๘ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
23 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 03/07/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๘๕๐ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
24 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 05/06/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๗๓๑ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
25 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 02/05/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๖๒๙ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
26 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 03/04/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๕๑๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
27 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06/03/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๓๘๓ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
28 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 06/02/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๒๒๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
29 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 08/01/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๓๑ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 06/12/2561 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ ๒(บึงสามพัน).๑/๑๘๘๖ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 30 รายการ