f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชนแดน ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ที่ กม.47+300 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงชนแดน 07/04/2563 พช.2/42/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
137 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงศรีเทพ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ที่ กม.99+067 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงศรีเทพ 07/04/2563 พช.2/43/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
138 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ที่ กม.99+067 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงศรีเทพ 07/04/2563 พช.2/44/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
139 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ที่ กม.47+300 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงชนแดน 07/04/2563 พช.2/40/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
140 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงบึงสามพัน 07/04/2563 พช.2/41/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
141 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด -หนองไผ่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง ที่ กม.140+050 พื้นที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) 02/04/2563 บพ.(พ.1)/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
142 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 4 ระหว่าง กม.113+300 - กม.113+990 31/03/2563 พช.2/33/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
143 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.143+170 - กม.144+245 31/03/2563 พช.2/27/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
144 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 3 ระหว่าง กม.91+500 - กม.92+330 31/03/2563 พช.2/26/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
145 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.94+472 - กม.94+982 30/03/2563 พช.2/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
146 จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.106+180 - กม.113+000 30/03/2563 พช.2/6/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
147 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 2 ระหว่าง กม.89+000 - กม.89+690 27/03/2563 พช.2/10/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
148 จ้างทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถ ทล.หมายเลข 21 ระหว่าง กม.136+000-กม.201+896 19/03/2563 552/-/63/126 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
149 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอน ระหว่าง กม.48+650 - กม.49+250 16/03/2563 552/-/63/149 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
150 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+100 16/03/2563 552/-/63/125 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 236 รายการ