f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/12/2562 552/60/63/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
137 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 04/12/2562 552/45/63/47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
138 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.21,113,225,2244,3004 11/12/2562 552/-/63/53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
139 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/11/2562 552/35/63/41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
140 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน2 รายการ 20/11/2562 552/60/63/36 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
141 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 08/11/2562 552/45/63/20 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 01/11/2562 552/60/63/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/10/2562 552/60/63/10 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
144 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ 21/10/2562 552/35/63/1 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
145 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 18/09/2562 552/60/62/359 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/08/2562 552/60/62/345 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
147 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ ทล.หมายเลข 2275,2012,1205 20/08/2562 552/-/62/342 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
148 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/08/2562 552/35/62/338 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 06/08/2562 552/40/62/333 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
150 จ้างเหมาทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา ทล.หมายเลข 3004 บริเวณ กม.103+100,กม.103+350 26/07/2562 552/-/62/329 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 200 รายการ