f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ระหว่าง กม.39+100 - กม.39+700 16/03/2563 552/-/63/124 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
152 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/03/2563 552/35/63/118 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
153 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 03/03/2563 552/60/63/114 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
154 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 02/03/2563 552/60/63/108 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
155 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน หนองแดง – ห้วยไร่ ระหว่าง กม.๑๑๑+๙๐๐ – กม.๑๑๓+๘๐๐ 09/03/2563 พช.2/5/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
156 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน นาเฉลียง – วังชมภู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๖+๒๕๐ – กม.๑๙๑+๗๔๔ 06/03/2563 พช.2/4/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
157 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอน หนองมะค่า – ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.๗๘+๘๗๘ – กม.๘๐+๔๖๐, กม.๘๑+๔๘๙ – กม.๘๗+๘๓๖ 06/03/2563 พช.2/3/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
158 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 03/03/2563 552/60/63/117 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
159 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/03/2563 552/60/63/111 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
160 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 06/03/2563 552/60/63/110 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
161 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางแยกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(บริเวณแยกมอดินแดงทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและอุทยานธรณีเพชรบูรณ์) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ -ซับสมอทอด - หนองไผ่ - นาเฉลียง - วังชมภู - ระหว่าง กม.89+853 - กม.186+100 เป็นช่วงๆ 04/03/2563 พช.2/7/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
162 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 5 ระหว่าง กม.87+092-กม.87+932,กม.98+994-กม.99+504 03/03/2563 พช.2/2/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/02/2563 552/60/63/106 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/02/2563 552/60/63/107 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
165 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 552/35/63/100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 151 ถึง 165 จาก 236 รายการ