f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.๑๐๔+๐๐๐ - กม.๑๐๕+๐๐๐ 26/07/2562 พช.2/49/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
152 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 23/07/2562 552/40/62/326 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
153 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/07/2562 552/40/62/322 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
154 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 23/07/2562 552/40/62/324 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
155 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 23/07/2562 552/50/62/327 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
156 จ้างเหมาติดตั้งป้าย ทางหลวงหมายเลข 2219 ระหว่าง กม.74+500 - กม.76+000 24/07/2562 552/-/62/328 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
157 จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 2398 ระหว่าง กม.0+580 - กม.34+000 22/07/2562 552/-/62/318 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
158 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.หมายเลข 113,1069,1191,1205,1301,2321 และ 2398 22/07/2562 552/-/62/317 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
159 จ้างผลิตป้ายขาตั้งพับได้ 23/07/2562 552/-/62/320 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
160 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 11/07/2562 552/45/62/311 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
161 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 19/07/2562 552/60/62/315 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
162 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2244,2245,2275,225,2398 และ 2401 เป็นช่วงๆ จำนวน 1 งาน 11/07/2562 552/-/62/303 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
163 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 552/35/62/297 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 552/60/62/296 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/05/2562 552/60/62/271 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 151 ถึง 165 จาก 200 รายการ