f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ ทล.หมายเลข 2275,2012,1205 20/08/2562 552/-/62/342 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
167 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/08/2562 552/35/62/338 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 06/08/2562 552/40/62/333 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
169 จ้างเหมาทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา ทล.หมายเลข 3004 บริเวณ กม.103+100,กม.103+350 26/07/2562 552/-/62/329 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
170 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.๑๐๔+๐๐๐ - กม.๑๐๕+๐๐๐ 26/07/2562 พช.2/49/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
171 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 23/07/2562 552/40/62/326 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
172 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/07/2562 552/40/62/322 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
173 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 23/07/2562 552/40/62/324 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
174 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 23/07/2562 552/50/62/327 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
175 จ้างเหมาติดตั้งป้าย ทางหลวงหมายเลข 2219 ระหว่าง กม.74+500 - กม.76+000 24/07/2562 552/-/62/328 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
176 จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 2398 ระหว่าง กม.0+580 - กม.34+000 22/07/2562 552/-/62/318 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
177 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.หมายเลข 113,1069,1191,1205,1301,2321 และ 2398 22/07/2562 552/-/62/317 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
178 จ้างผลิตป้ายขาตั้งพับได้ 23/07/2562 552/-/62/320 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
179 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 11/07/2562 552/45/62/311 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
180 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 19/07/2562 552/60/62/315 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 166 ถึง 180 จาก 219 รายการ