f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2244,2245,2275,225,2398 และ 2401 เป็นช่วงๆ จำนวน 1 งาน 11/07/2562 552/-/62/303 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
182 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 552/35/62/297 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 552/60/62/296 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
184 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/05/2562 552/60/62/271 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
185 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 552/35/62/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
186 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 552/60/62/266 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
187 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 552/35/62/259 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
188 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 14/05/2562 552/45/62/254 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
189 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 01/05/2562 552/60/62/243 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
190 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2562 552/35/62/246 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
191 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง บริเวณ กม.166+110 03/05/2562 บพ.(พ.1)/37/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
192 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/04/2562 552/60/62/237 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
193 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน - หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.12+000 - กม.113+800 09/04/2562 พช.2/46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
194 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 04/04/2562 552/60/62/227 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
195 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.138+528 - กม.139+218 04/04/2562 พช.2/45/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 181 ถึง 195 จาก 219 รายการ