f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.115+854 - กม.116+505 04/04/2562 บพ.(พ.1)/34/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2562 552/60/62/219 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
198 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/03/2562 552/45/62/213 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
199 จ้างผลิตและติดตั้งป้าย ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.87+062 - กม.201+896 19/03/2562 552/-/62/206 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
200 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/03/2562 552/35/62/201 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
201 จ้างเหมาก่อสร้างจุดพักรถ 11/03/2562 552/-/62/204 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
202 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า High Mass ทล.21,2465 11/03/2562 552/-/62/202 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
203 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.21 บริเวณ กม.163+480 28/02/2562 552/-/62/188 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
204 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 20/02/2562 552/45/62/186 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
205 งานจ้างเหมาทำการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.87+062 - กม.201+896และทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+594 12/02/2562 พช.2/44/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
206 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 05/02/2562 552/45/62/170 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
207 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 06/02/2562 552/60/62/179 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
208 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/02/2562 552/35/62/172 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/02/2562 552/60/62/173 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
210 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 01/02/2562 552/60/62/163 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 196 ถึง 210 จาก 219 รายการ