f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.106+300 - กม.108+100 12/11/2563 บพ.(พ.1)/19/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
17 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 3 ระหว่าง กม.113+700 - กม.115+400 12/11/2563 บพ.(พ.1)/20/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
18 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 2 ระหว่าง กม.94+306 - กม.94+900 12/11/2563 บพ.(พ.1)/21/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/11/2563 552/60/64/13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/11/2563 552/35/64/12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
21 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง-ซับพุทรา ระหว่าง กม.6+300-กม.6+800 11/11/2563 552/-/64/28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
22 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.122+000 - กม.123+770 11/11/2563 บพ.(พ.1)/18/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
23 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 11/11/2563 บพ.(พ.1)/17/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
24 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.145+490 - กม.146+250 11/11/2563 บพ.(พ.1)/15/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
25 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 2 ระหว่าง กม.108+500 - 109+500 11/11/2563 บพ.(พ.1)/16/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
26 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด -หนองไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.147+650 - กม.153+650 11/11/2563 บพ.(พ.1)/11/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
27 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกุล - ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.108+637 - กม.110+047 11/11/2563 บพ.(พ.1)/12/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
28 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.150+830 - กม.151+660 11/11/2563 บพ.(พ.1)/14/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
29 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 5 ระหว่าง กม.121+830 - กม.122+490 11/11/2563 บพ.(พ.1)/13/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
30 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.120+057 - กม.120+207 10/11/2563 บพ.(พ.1)/10/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 200 รายการ