f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/01/2564 552/60/64/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
17 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานยกระดับมาตรฐานทาง ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.88+000 - กม.89+925 25/01/2564 บพ.(พ.1)/32/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 552/60/64/79 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
19 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน ระหว่าง กม.23+700 - กม.25+100 21/01/2564 บพ.(พ.1)/31/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
20 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ระหว่าง กม.15+050 - กม.17+600 21/01/2564 บพ.(พ.1)/30/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
21 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/01/2564 552/35/64/82 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
22 จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.126+520 12/01/2564 552/-/64/73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
23 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 552/-/64/40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
24 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/12/2563 552/35/64/39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
25 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 27 รายการ 04/12/2563 552/60/64/35 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
26 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ 04/12/2563 552/70/64/32 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
27 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานป้ายจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิ่งชัน-ดงขุย ตอน 2 ระหว่าง กม.39+700-กม.42+150 04/12/2563 552/-/64/59 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
28 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน-ดงขุย ตอน 1 ระหว่าง กม.39+800-กม.42+000 04/12/2563 552/-/64/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
29 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน-ดงขุย ตอน 2 ระหว่าง กม.41+175-กม.46+000 04/12/2563 552/-/64/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
30 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง-ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+581-กม.13+900 04/12/2563 552/-/64/57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 236 รายการ