f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ-ซับบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.33+700-กม.34+700 04/12/2563 552/-/64/56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
32 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ-ซับบอน ตอน 2 ระหว่าง กม.65+150-กม.73+271 04/12/2563 552/-/64/58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
33 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิ่งชัน-ดงขุย ตอน 1 ระหว่าง กม.40+000-กม.43+000,กม.44+500-กม.52+000 04/12/2563 552/-/64/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
34 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+557 - กม.16+594 02/12/2563 พช.2-25-2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 17/11/2563 552/45/64/22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
36 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ระหว่าง กม.2+660 - กม.3+400 17/11/2563 552/-/64/55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
37 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+500 - กม.9+000 17/11/2563 552/-/64/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
38 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+395 - กม.11+895 17/11/2563 552/-/64/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
39 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.15+550 - กม.16+050 17/11/2563 552/-/64/53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
40 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1191 ตอน ท้ายดง - วังหิน ระหว่าง กม.13+400 - กม.13+900 17/11/2563 552/-/64/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
41 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน ชนแดน - วังโป่ง ระหว่าง กม.0+250 - กม.0+750 17/11/2563 552/-/64/49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
42 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ตอน 3 ระหว่าง กม.51+750 - กม.52+250 17/11/2563 552/-/64/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
43 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน ซับพุทรา - ชนแดน ระหว่าง กม.33+150 - กม.33+650 17/11/2563 552/-/64/55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
44 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา ตอน 3 ระหว่าง กม.9+450 - กม.10+860 17/11/2563 พช.2/23/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
45 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 4 ระหว่าง กม.119+100 - กม.121+500 13/11/2563 พช.2/12/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 236 รายการ