f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 2 ระหว่าง กม.109+700 - กม.111+700 13/11/2563 พช.2/11/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
47 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.136+000 - กม.137+600 13/11/2563 พช.2/41/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
48 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 1 ระหว่าง กม.88+696 - กม.94+138 13/11/2563 พช.2/10/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
49 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.148+680 - กม.149+510 13/11/2563 พช.2/6/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
50 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ระหว่าง กม.99+860 - กม.100+630 13/11/2563 พช.2/16/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
51 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.106+300 - กม.108+100 12/11/2563 พช.2/40/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
52 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 3 ระหว่าง กม.113+700 - กม.115+400 12/11/2563 พช.2/27/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
53 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 2 ระหว่าง กม.94+306 - กม.94+900 12/11/2563 พช.2/7/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/11/2563 552/60/64/13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
55 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/11/2563 552/35/64/12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
56 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง-ซับพุทรา ระหว่าง กม.6+300-กม.6+800 11/11/2563 552/-/64/28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
57 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.122+000 - กม.123+770 11/11/2563 พช.2/43/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
58 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 11/11/2563 พช.2/42/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
59 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.145+490 - กม.146+250 11/11/2563 พช.2/18/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
60 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 2 ระหว่าง กม.108+500 - 109+500 11/11/2563 พช.2/8/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 236 รายการ