f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 552/40/63/286 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
47 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 552/35/63/281 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
48 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
49 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 552/60/63/274 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
50 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 552/-60/63/274 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/09/2563 552/45/63/272 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
52 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.139+000-กม.201+00 16/09/2563 552/-/63/270 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
53 จ้างติดตั้งชุดไฟฟ้าสำรองไฟสัญญาณจราจร ระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 17/09/2563 552/-/63/273 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
54 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 15/09/2563 552/60/63/267 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
55 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 552/70/63/266 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
56 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.113+702-กม.174+223 15/09/2563 552/-/63/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
57 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.113+702-กม.174+223 เป็นช่วงๆ 15/09/2563 552/-/63/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
58 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/09/2563 552/60/63/264 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
59 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 552/35/63/258 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
60 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/09/2563 552/60/63/252 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 200 รายการ