f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด -หนองไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.147+650 - กม.153+650 11/11/2563 พช.2/14/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
62 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกุล - ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.108+637 - กม.110+047 11/11/2563 พช.2/20/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
63 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.150+830 - กม.151+660 11/11/2563 พช.2/17/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
64 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 5 ระหว่าง กม.121+830 - กม.122+490 11/11/2563 พช.2/21/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
65 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.120+057 - กม.120+207 10/11/2563 พช.2/24/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
66 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.144+245 - กม.147+620 10/11/2563 พช.2/13/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
67 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.122+000 - กม.123+770 10/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
68 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 10/11/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
69 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 02/11/2563 552/60/64/5 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
70 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2465 ตอน ทางเข้าวังชมภู ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+385,กม.0+600 - กม.0+878 09/11/2563 พช.2/9/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
71 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.119+650 - กม.120+100 29/10/2563 พช.2/15/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
72 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง 29/10/2563 พช.2/19/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
73 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง 20/10/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
74 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.119+650 - กม.120+100 16/10/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
75 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง 16/10/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 236 รายการ