f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/08/2563 552/35/63/250 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
62 ซื้อวัสดดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 552/60/63/243 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/08/2563 552/60/63/242 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 24/08/2563 552/45/63/241 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
65 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 19/08/2563 552/70/63/236 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
66 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 19/08/2563 552/60/63/238 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
67 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/08/2563 552/60/63/229 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
68 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.หมายเลข 21,113,225,2219,2245,2275 และ 2401 17/08/2563 552/-/63/228 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 552/60/63/225 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
70 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/07/2563 552/35/63/221 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
71 จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม.ย่อย ทล.หมายเลข 21 ระหว่าง กม.164+100-กม.201+896 20/07/2563 552/-/63/219 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 08/07/2563 552/45/63/212 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/06/2563 552/60/63/201 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
74 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/06/2563 552/35/63/198 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
75 จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม.ย่อย ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.81+000 - กม.163+900 01/06/2563 552/-/63/187 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 200 รายการ