f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.116+700 - กม.117+500 19/05/2563 552/-/63/180 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
77 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ระหว่าง กม.172+125 - กม.172+375 20/05/2563 552/-/63/182 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
78 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 552/35/63/176 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
79 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 21,113,225,2219,2245,2275,2401 20/05/2563 552/-/63/183 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
80 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.126+700 - กม.127+700 14/05/2563 บพ.(พ.1)/31/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/04/2563 552/60/63/157 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
82 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง พื้นที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) 15/04/2563 พช.2/45/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
83 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/04/2563 552/35/63/150 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
84 จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.115+200 - กม.116+100 10/04/2563 552/-/63/151 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
85 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.65+800 - กม.66+800 เป็นช่วงๆ 08/04/2563 552/-/63/146 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
86 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 4 ระหว่าง กม.120+760 - กม.121+260 เป็นช่วงๆ 08/04/2563 552/-/63/147 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
87 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิ่งชัน - ดงขุย ระหว่าง กม.40+520 - กม.41+120 08/04/2563 552/-/63/148 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
88 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 5 ระหว่าง กม.120+240 - กม.120+680 08/04/2563 พช.2/34/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
89 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.139+900 - กม.151+200 08/04/2563 พช.2/39/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
90 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 5 ระหว่าง กม.123+217 - กม.123+877 08/04/2563 พช.2/35/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 200 รายการ