f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ตอน 2 ระหว่าง กม.161+800 - กม.167+150 08/04/2563 พช.2/37/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
92 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ตอน 2 ระหว่าง กม.195+220 - กม.195+580 08/04/2563 พช.2/38/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
93 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ระหว่าง กม.172+950 - กม.173+780 08/04/2563 พช.2/36/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
94 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 2 ระหว่าง กม.133+050 - กม.133+880 08/04/2563 พช.2/24/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
95 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.108+740 - กม.109+680 08/04/2563 พช.2/25/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
96 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2244 ตอน มอดินแดง - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.10+300 - กม.13+500 07/04/2563 พช.2/30/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
97 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันอุทกภัยบริเวณโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.140+989 - กม.142+975LT. 07/04/2563 พช.2/31/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
98 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.107+300 - กม.111+900 07/04/2563 พช.2/32/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
99 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู-ชนแดน บริเวณ กม.10+600RT. 07/04/2563 พช.2/23/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
100 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชนแดน ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ที่ กม.47+300 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงชนแดน 07/04/2563 พช.2/42/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
101 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงศรีเทพ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ที่ กม.99+067 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงศรีเทพ 07/04/2563 พช.2/43/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
102 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ที่ กม.99+067 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงศรีเทพ 07/04/2563 พช.2/44/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
103 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ที่ กม.47+300 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงชนแดน 07/04/2563 พช.2/40/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
104 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงบึงสามพัน 07/04/2563 พช.2/41/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
105 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด -หนองไผ่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง ที่ กม.140+050 พื้นที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) 02/04/2563 บพ.(พ.1)/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 200 รายการ