f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 552/70/63/266 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
92 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.113+702-กม.174+223 15/09/2563 552/-/63/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
93 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.113+702-กม.174+223 เป็นช่วงๆ 15/09/2563 552/-/63/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
94 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/09/2563 552/60/63/264 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
95 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 552/35/63/258 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
96 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/09/2563 552/60/63/252 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
97 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/08/2563 552/35/63/250 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
98 ซื้อวัสดดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 552/60/63/243 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/08/2563 552/60/63/242 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 24/08/2563 552/45/63/241 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
101 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 19/08/2563 552/70/63/236 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
102 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 19/08/2563 552/60/63/238 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
103 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/08/2563 552/60/63/229 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
104 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.หมายเลข 21,113,225,2219,2245,2275 และ 2401 17/08/2563 552/-/63/228 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 552/60/63/225 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 236 รายการ