f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/07/2563 552/35/63/221 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
107 จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม.ย่อย ทล.หมายเลข 21 ระหว่าง กม.164+100-กม.201+896 20/07/2563 552/-/63/219 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 08/07/2563 552/45/63/212 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/06/2563 552/60/63/201 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
110 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/06/2563 552/35/63/198 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
111 จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม.ย่อย ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.81+000 - กม.163+900 01/06/2563 552/-/63/187 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
112 จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.116+700 - กม.117+500 19/05/2563 552/-/63/180 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
113 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ระหว่าง กม.172+125 - กม.172+375 20/05/2563 552/-/63/182 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 552/35/63/176 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
115 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 21,113,225,2219,2245,2275,2401 20/05/2563 552/-/63/183 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
116 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.126+700 - กม.127+700 14/05/2563 บพ.(พ.1)/31/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/04/2563 552/60/63/157 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
118 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง พื้นที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) 15/04/2563 พช.2/45/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
119 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/04/2563 552/35/63/150 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
120 จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.115+200 - กม.116+100 10/04/2563 552/-/63/151 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 236 รายการ