f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 4 ระหว่าง กม.113+300 - กม.113+990 31/03/2563 พช.2/33/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
107 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.143+170 - กม.144+245 31/03/2563 พช.2/27/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
108 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 3 ระหว่าง กม.91+500 - กม.92+330 31/03/2563 พช.2/26/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
109 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.94+472 - กม.94+982 30/03/2563 พช.2/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
110 จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.106+180 - กม.113+000 30/03/2563 พช.2/6/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
111 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 2 ระหว่าง กม.89+000 - กม.89+690 27/03/2563 พช.2/10/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
112 จ้างทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถ ทล.หมายเลข 21 ระหว่าง กม.136+000-กม.201+896 19/03/2563 552/-/63/126 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
113 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอน ระหว่าง กม.48+650 - กม.49+250 16/03/2563 552/-/63/149 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
114 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+100 16/03/2563 552/-/63/125 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
115 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ระหว่าง กม.39+100 - กม.39+700 16/03/2563 552/-/63/124 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/03/2563 552/35/63/118 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
117 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 03/03/2563 552/60/63/114 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
118 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 02/03/2563 552/60/63/108 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
119 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน หนองแดง – ห้วยไร่ ระหว่าง กม.๑๑๑+๙๐๐ – กม.๑๑๓+๘๐๐ 09/03/2563 พช.2/5/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
120 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน นาเฉลียง – วังชมภู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๖+๒๕๐ – กม.๑๙๑+๗๔๔ 06/03/2563 พช.2/4/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 200 รายการ