f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.65+800 - กม.66+800 เป็นช่วงๆ 08/04/2563 552/-/63/146 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
122 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 4 ระหว่าง กม.120+760 - กม.121+260 เป็นช่วงๆ 08/04/2563 552/-/63/147 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
123 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิ่งชัน - ดงขุย ระหว่าง กม.40+520 - กม.41+120 08/04/2563 552/-/63/148 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
124 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 5 ระหว่าง กม.120+240 - กม.120+680 08/04/2563 พช.2/34/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
125 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.139+900 - กม.151+200 08/04/2563 พช.2/39/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
126 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 5 ระหว่าง กม.123+217 - กม.123+877 08/04/2563 พช.2/35/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
127 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ตอน 2 ระหว่าง กม.161+800 - กม.167+150 08/04/2563 พช.2/37/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
128 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ตอน 2 ระหว่าง กม.195+220 - กม.195+580 08/04/2563 พช.2/38/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
129 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ระหว่าง กม.172+950 - กม.173+780 08/04/2563 พช.2/36/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
130 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 2 ระหว่าง กม.133+050 - กม.133+880 08/04/2563 พช.2/24/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
131 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.108+740 - กม.109+680 08/04/2563 พช.2/25/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
132 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 2244 ตอน มอดินแดง - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.10+300 - กม.13+500 07/04/2563 พช.2/30/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
133 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันอุทกภัยบริเวณโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.140+989 - กม.142+975LT. 07/04/2563 พช.2/31/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
134 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.107+300 - กม.111+900 07/04/2563 พช.2/32/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
135 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู-ชนแดน บริเวณ กม.10+600RT. 07/04/2563 พช.2/23/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 121 ถึง 135 จาก 236 รายการ