f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอน หนองมะค่า – ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.๗๘+๘๗๘ – กม.๘๐+๔๖๐, กม.๘๑+๔๘๙ – กม.๘๗+๘๓๖ 06/03/2563 พช.2/3/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
122 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 03/03/2563 552/60/63/117 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
123 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/03/2563 552/60/63/111 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
124 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 06/03/2563 552/60/63/110 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
125 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางแยกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(บริเวณแยกมอดินแดงทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและอุทยานธรณีเพชรบูรณ์) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ -ซับสมอทอด - หนองไผ่ - นาเฉลียง - วังชมภู - ระหว่าง กม.89+853 - กม.186+100 เป็นช่วงๆ 04/03/2563 พช.2/7/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
126 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 5 ระหว่าง กม.87+092-กม.87+932,กม.98+994-กม.99+504 03/03/2563 พช.2/2/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/02/2563 552/60/63/106 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/02/2563 552/60/63/107 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
129 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 552/35/63/100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
130 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 552/60/63/98 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
131 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 29 รายการ 03/02/2563 552/60/63/96 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
132 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 552/60/63/91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
133 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 552/35/63/72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
134 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 20/12/2562 552/60/63/65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
135 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 18/12/2562 552/60/63/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 121 ถึง 135 จาก 200 รายการ