f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.126+520 12/01/2564 552/-/64/73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.125+403 12/01/2564 552/-/64/74 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ 08/01/2564 552/60/64/72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/01/2564 552/60/64/70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.94+600 08/01/2564 552/-/64/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.116+000 08/01/2564 552/-/64/69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.117+162 08/01/2564 552/-/64/68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/01/2564 552/35/64/65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 23/12/2563 552/60/64/42 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 552/-/64/40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 23/12/2563 552/60/64/41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 ซื้อวัสดุ่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/12/2563 552/60/64/47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/12/2563 552/60/64/48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/12/2563 552/60/64/43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/12/2563 552/35/64/39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 544 รายการ