f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 552/40/63/284 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 552/40/63/286 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 552/40/63/285 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 552/35/63/281 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 23/09/2563 552/40/63/282 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/09/2563 552/35/63/283 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/09/2563 552/60/63/280 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/09/2563 552/40/63/277 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/09/2563 552/40/63/278 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 21/09/2563 552/40/63/276 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.199+800 21/09/2563 552/-/63/275 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 552/60/63/274 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 552/-60/63/274 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/09/2563 552/45/63/272 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 458 รายการ