f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 17/08/2563 552/40/63/233 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
167 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.หมายเลข 21,113,225,2219,2245,2275 และ 2401 14/08/2563 552/-/63/228 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
168 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ 03/08/2563 552/60/63/226 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
169 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 03/08/2563 552/60/63/227 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 552/60/63/225 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
171 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.21 บริเวณ กม.140+900 30/07/2563 552/-/63/224 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
172 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 552/35/63/223 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
173 จ้างรื้อถอนและสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ทล.2275 ระหว่าง กม.63+750 - กม.65+250 24/07/2563 552/-/63/222 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
174 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/07/2563 552/35/63/221 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 552/40/63/217 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
176 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 20 รายการ 20/07/2563 552/60/63/214 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
177 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 20/07/2563 552/70/63/218 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20/07/2563 552/40/63/215 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 552/40/63/220 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
180 จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม.ย่อย ทล.หมายเลข 21 ระหว่าง กม.164+100-กม.201+896 20/07/2563 552/-/63/219 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 166 ถึง 180 จาก 573 รายการ