f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 20/07/2563 552/40/63/216 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
182 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 552/70/63/211 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
183 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 08/07/2563 552/45/63/212 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
184 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 552/60/63/206 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
185 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 552/45/63/209 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
186 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 01/07/2563 552/60/63/204 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
187 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 01/07/2563 552/60/63/203 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
188 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 01/07/2563 552/60/63/207 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
189 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00625-55 26/06/2563 552/-/63/202 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/06/2563 552/60/63/201 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
191 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/06/2563 552/35/63/198 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
192 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ 01/06/2563 552/60/63/193 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
193 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 01/06/2563 552/40/63/194 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
194 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 01/06/2563 552/40/63/190 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 01/06/2563 552/40/63/189 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 181 ถึง 195 จาก 573 รายการ