f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นกำเนิดซับสมอทอด ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.139+600LT. 03/03/2564 บพ.(พ.1)/33/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/01/2564 552/60/64/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
18 ขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 84 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
19 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.126+726 22/01/2564 552/-/64/83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
20 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานยกระดับมาตรฐานทาง ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.88+000 - กม.89+925 03/03/2564 บพ.(พ.1)/32/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
21 ขายรถยนต์ชำรุด จำนวน 1 คัน 22/01/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
22 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 18/01/2564 552/70/64/80 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 552/60/64/79 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
24 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน ระหว่าง กม.23+700 - กม.25+100 03/03/2564 บพ.(พ.1)/31/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
25 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ระหว่าง กม.15+050 - กม.17+600 03/03/2564 บพ.(พ.1)/30/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
26 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 18/01/2564 552/60/64/81 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/01/2564 552/35/64/82 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
28 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 15/01/2564 552/60/64/78 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
29 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.165+650 15/01/2564 552/-/64/75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
30 จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.126+520 12/01/2564 552/-/64/73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 573 รายการ