f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/07/2562 552/40/62/322 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
362 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 23/07/2562 552/40/62/325 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
363 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/07/2562 552/40/62/321 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
364 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 23/07/2562 552/40/62/324 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
365 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 23/07/2562 552/50/62/327 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
366 จ้างเหมาติดตั้งป้าย ทางหลวงหมายเลข 2219 ระหว่าง กม.74+500 - กม.76+000 24/07/2562 552/-/62/328 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
367 จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 2398 ระหว่าง กม.0+580 - กม.34+000 22/07/2562 552/-/62/318 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
368 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.หมายเลข 113,1069,1191,1205,1301,2321 และ 2398 22/07/2562 552/-/62/317 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
369 จ้างผลิตป้ายขาตั้งพับได้ 23/07/2562 552/-/62/320 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
370 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 22/07/2562 552/40/62/319 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
371 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ 11/07/2562 552/50/62/307 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
372 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 11/07/2562 552/45/62/311 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
373 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 19/07/2562 552/60/62/315 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
374 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 19/07/2562 552/60/62/316 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
375 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 11/07/2562 552/40/62/305 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 361 ถึง 375 จาก 552 รายการ