f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
421 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง บริเวณ กม.166+110 05/06/2562 บพ.(พ.1)/37/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
422 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.21 บริเวณ กม.105+450 30/04/2562 552/-/62/241 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
423 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 30/04/2562 552/-/62/242 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
424 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/04/2562 552/60/62/237 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
425 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 11/04/2562 552/40/62/235 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
426 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 26 รายการ 09/04/2562 552/40/62/234 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
427 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 09/04/2562 552/60/62/233 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
428 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/04/2562 552/60/62/236 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
429 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 25 รายการ 11/04/2562 552/60/62/238 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
430 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน - หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.12+000 - กม.113+800 02/05/2562 พช.2/46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
431 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 05/04/2562 552/45/62/231 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
432 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 04/04/2562 552/60/62/227 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
433 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 552/60/62/229 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
434 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 04/04/2562 552/60/62/226 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
435 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 04/04/2562 552/60/62/228 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 421 ถึง 435 จาก 552 รายการ