f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/09/2563 552/35/63/283 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
32 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/09/2563 552/60/63/280 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/09/2563 552/40/63/277 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/09/2563 552/40/63/278 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 21/09/2563 552/40/63/276 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
36 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.199+800 21/09/2563 552/-/63/275 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
37 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 552/60/63/274 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
38 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 552/-60/63/274 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/09/2563 552/45/63/272 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
40 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.139+000-กม.201+00 16/09/2563 552/-/63/270 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
41 จ้างติดตั้งชุดไฟฟ้าสำรองไฟสัญญาณจราจร ระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 17/09/2563 552/-/63/273 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
42 จ้างซ่อมแผ่นการ์ด Output ตู้จราจร S400 16/09/2563 552/-/63/268 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
43 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 15/09/2563 552/60/63/267 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
44 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 552/70/63/266 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
45 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.113+702-กม.174+223 15/09/2563 552/-/63/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 482 รายการ