f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
436 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 552/60/62/127 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
437 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ ทล.21,113 24/12/2561 552/-/62/123 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
438 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 20/12/2561 552/70/62/120 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
439 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/12/2561 552/45/62/121 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
440 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 20/12/2561 552/60/62/119 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
441 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 18/12/2561 552/60/62/118 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
442 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 14/12/2561 552/60/62/117 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
443 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 14/12/2561 552/60/62/112 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
444 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/12/2561 552/60/62/111 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
445 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 32 รายการ 06/12/2561 552/40/62/108 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
446 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 06/12/2561 552/70/62/109 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
447 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 552/35/62/106 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
448 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/12/2561 552/60/62/107 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
449 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 29/11/2561 552/45/62/105 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
450 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบแบบ MAst Arm ทล.หมายเลข 225,21 28/11/2561 552/-/62/104 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 436 ถึง 450 จาก 482 รายการ