f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
436 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/06/2562 552/60/62/286 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
437 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 11/06/2562 552/70/62/283 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
438 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 552/35/62/284 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
439 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/06/2562 552/60/62/279 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
440 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06/06/2562 552/40/62/278 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
441 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/06/2562 552/60/62/279 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
442 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 06/06/2562 552/60/62/277 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
443 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 552/70/62/280 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
444 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 04/06/2562 552/40/62/275 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
445 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/06/2562 552/60/62/276 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
446 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/05/2562 552/60/62/271 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
447 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 18 รายการ 29/05/2562 552/60/62/270 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
448 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 29/05/2562 552/60/62/268 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
449 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 22/05/2562 552/60/62/261 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
450 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 552/35/62/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 436 ถึง 450 จาก 598 รายการ