f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
451 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/11/2561 552/60/62/96 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
452 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/11/2561 552/60/62/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
453 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 552/60/62/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
454 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/10/2561 552/60/62/20 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
455 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 1 รายการ 28/11/2561 552/35/62/101 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
456 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/11/2561 552/60/62/100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
457 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.21,225,3004,2012,2275,2219,2244,2245,2275 26/11/2561 552/-/62/83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
458 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 27/11/2561 552/60/62/91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
459 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 18 รายการ 27/11/2561 552/60/62/95 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
460 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน11 รายการ 27/11/2561 552/60/62/92 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
461 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 27/11/2561 552/60/62/94 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
462 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 27/11/2561 552/60/62/93 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
463 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 552/35/62/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
464 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.21 บริเวณ กม.155+300 26/11/2561 552/-/62/86 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
465 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.21 บริเวณ กม.131+900 26/11/2561 552/-/62/85 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 451 ถึง 465 จาก 482 รายการ