f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
451 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 552/60/62/262 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
452 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 552/60/62/266 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27/05/2562 552/40/62/263 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
454 จ้างตัดชุดยาม 27/05/2562 552/-/62/267 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
455 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 552/35/62/259 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
456 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/05/2562 552/60/62/257 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
457 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 14/05/2562 552/45/62/254 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
458 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 รายการ 07/05/2562 552/-/62/253 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
459 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 07/05/2562 552/70/62/249 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
460 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 07/05/2562 552/60/62/248 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
461 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/05/2562 552/60/62/250 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
462 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 07/05/2562 552/40/62/252 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
463 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 01/05/2562 552/45/62/245 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
464 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 01/05/2562 552/60/62/244 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
465 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 01/05/2562 552/60/62/243 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 451 ถึง 465 จาก 598 รายการ