f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
466 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 15/02/2562 552/60/62/184 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
467 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 15/02/2562 552/60/62/185 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
468 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/02/2562 552/60/62/183 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
469 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 15/02/2562 552/60/62/182 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
470 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 13/02/2562 552/60/62/181 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
471 งานจ้างเหมาทำการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.87+062 - กม.201+896และทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+594 05/03/2562 พช.2/44/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
472 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 20 รายการ 12/03/2562 บพ.552/ท.1/62/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
473 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 06/02/2562 552/60/62/176 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
474 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 06/02/2562 552/60/62/178 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
475 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 05/02/2562 552/45/62/170 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
476 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/02/2562 552/60/62/174 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
477 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 06/02/2562 552/60/62/179 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
478 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/02/2562 552/35/62/172 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
479 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/02/2562 552/60/62/173 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
480 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 05/02/2562 552/60/62/168 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 466 ถึง 480 จาก 552 รายการ