f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 01/02/2562 552/60/62/163 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
482 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 01/02/2562 552/70/62/165 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
483 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 28/01/2562 552/60/62/159 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
484 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 29/01/2562 552/60/62/160 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
485 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 29/01/2562 552/60/62/159 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
486 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 25/01/2562 552/45/62/156 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
487 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ 25/01/2562 552/40/62/151 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
488 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 25/01/2562 552/50/62/154 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
489 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน 25/01/2562 552/-/62/155 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/01/2562 552/40/62/158 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
491 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 25/01/2562 552/45/62/153 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
492 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 25/01/2562 552/40/62/152 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
493 ซ์้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 552/30/62/149 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
494 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 552/35/62/150 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
495 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/01/2562 552/60/62/142 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 481 ถึง 495 จาก 552 รายการ