f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 552/35/63/263 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
47 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.113+702-กม.174+223 เป็นช่วงๆ 15/09/2563 552/-/63/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
48 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/09/2563 552/60/63/264 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/09/2563 552/40/63/261 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 11/09/2563 552/40/63/260 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
51 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 16 รายการ 11/09/2563 552/50/63/262 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
52 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 552/35/63/258 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 552/60/63/259 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
54 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 08/09/2563 552/70/63/257 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
55 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 03/09/2563 552/40/63/254 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
56 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 03/09/2563 552/60/63/253 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
57 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 31/08/2563 552/60/63/251 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
58 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/09/2563 552/60/63/252 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
59 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/08/2563 552/35/63/250 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
60 ซื้อวัสดดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 552/60/63/243 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 482 รายการ