f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 18/01/2564 552/70/64/80 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 552/60/64/79 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
48 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน ระหว่าง กม.23+700 - กม.25+100 03/03/2564 บพ.(พ.1)/31/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
49 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ระหว่าง กม.15+050 - กม.17+600 03/03/2564 บพ.(พ.1)/30/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
50 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 18/01/2564 552/60/64/81 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
51 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/01/2564 552/35/64/82 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
52 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 15/01/2564 552/60/64/78 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
53 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.165+650 15/01/2564 552/-/64/75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
54 จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.126+520 12/01/2564 552/-/64/73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
55 จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.125+403 12/01/2564 552/-/64/74 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
56 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ 08/01/2564 552/60/64/72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
57 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/01/2564 552/60/64/70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
58 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.94+600 08/01/2564 552/-/64/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
59 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.116+000 08/01/2564 552/-/64/69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
60 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.117+162 08/01/2564 552/-/64/68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 598 รายการ