f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 25/08/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/08/2563 552/60/63/242 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
63 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 552/35/63/245 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
64 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 25/08/2563 552/60/63/246 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 25/08/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 24/08/2563 552/45/63/241 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
68 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 19/08/2563 552/70/63/236 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
69 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 19/08/2563 552/60/63/238 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
70 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 19/08/2563 552/60/63/237 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
71 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 17/08/2563 552/40/63/234 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
72 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 17/08/2563 552/60/63/230 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
73 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/08/2563 552/60/63/229 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
74 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 17/08/2563 552/60/63/231 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
75 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 17/08/2563 552/40/63/233 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 482 รายการ