f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน-ดงขุย ตอน 2 ระหว่าง กม.41+175-กม.46+000 04/12/2563 552/-/64/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
77 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง-ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+581-กม.13+900 04/12/2563 552/-/64/57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
78 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ-ซับบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.33+700-กม.34+700 04/12/2563 552/-/64/56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
79 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ-ซับบอน ตอน 2 ระหว่าง กม.65+150-กม.73+271 04/12/2563 552/-/64/58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
80 งานจ้างเหมาทำการโครงการงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน ตลิ่งชัน-ดงขุย ตอน 1 ระหว่าง กม.40+000-กม.43+000,กม.44+500-กม.52+000 04/12/2563 552/-/64/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
81 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 25/11/2563 552/70/64/27 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
82 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ 25/11/2563 552/70/64/29 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
83 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/11/2563 552/35/64/26 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
84 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+557 - กม.16+594 21/12/2563 พช.2-25-2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
85 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 17/11/2563 552/70/64/23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
86 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 19 รายการ 17/11/2563 552/60/64/24 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 17/11/2563 552/45/64/22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
88 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ระหว่าง กม.2+660 - กม.3+400 27/11/2563 552/-/64/55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
89 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+500 - กม.9+000 23/11/2563 552/-/64/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
90 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+395 - กม.11+895 27/11/2563 552/-/64/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 598 รายการ