f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 552/70/63/211 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 08/07/2563 552/45/63/212 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 552/60/63/206 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 552/45/63/209 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
95 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 01/07/2563 552/60/63/204 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
96 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 01/07/2563 552/60/63/203 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
97 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 01/07/2563 552/60/63/207 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
98 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00625-55 26/06/2563 552/-/63/202 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/06/2563 552/60/63/201 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
100 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/06/2563 552/35/63/198 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
101 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ 01/06/2563 552/60/63/193 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
102 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 01/06/2563 552/40/63/194 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
103 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 01/06/2563 552/40/63/190 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 01/06/2563 552/40/63/189 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 552/60/63/188 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 482 รายการ