f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.122+000 - กม.123+770 08/12/2563 พช.2/43/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
92 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.116+800 - กม.118+570 08/12/2563 พช.2/42/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
93 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.145+490 - กม.146+250 02/12/2563 พช.2/18/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
94 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 2 ระหว่าง กม.108+500 - 109+500 02/12/2563 พช.2/8/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
95 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด -หนองไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.147+650 - กม.153+650 02/12/2563 พช.2/14/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
96 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกุล - ซับสมอทอด ตอน 1 ระหว่าง กม.108+637 - กม.110+047 02/12/2563 พช.2/20/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
97 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.150+830 - กม.151+660 02/12/2563 พช.2/17/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
98 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 5 ระหว่าง กม.121+830 - กม.122+490 02/12/2563 พช.2/21/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
99 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.120+057 - กม.120+207 30/11/2563 พช.2/24/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
100 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.144+245 - กม.147+620 30/11/2563 พช.2/13/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
101 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 02/11/2563 552/60/64/5 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/11/2563 552/60/64/6 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
103 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 29/10/2563 552/60/64/2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
104 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 02/11/2563 552/70/64/7 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
105 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 29/10/2563 552/60/64/3 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 573 รายการ