f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 01/06/2563 552/60/63/186 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 552/40/63/191 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
108 จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม.ย่อย ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.81+000 - กม.163+900 01/06/2563 552/-/63/187 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 552/40/63/192 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
110 จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.116+700 - กม.117+500 19/05/2563 552/-/63/180 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
111 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ระหว่าง กม.172+125 - กม.172+375 20/05/2563 552/-/63/182 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
112 จ้างเหมาตัดชุดยามรักษาการณ์ จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 552/-/63/174 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
113 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/05/2563 552/60/63/173 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 552/35/63/176 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 552/35/63/177 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
116 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 21,113,225,2219,2245,2275,2401 19/05/2563 552/-/63/183 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
117 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.126+700 - กม.127+700 26/05/2563 บพ.(พ.1)/31/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
118 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 552/40/63/170 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
119 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 01/05/2563 552/60/63/167 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
120 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 01/05/2563 552/60/63/166 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 482 รายการ