f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 4 รายการ 29/10/2563 552/60/64/1 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
107 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2465 ตอน ทางเข้าวังชมภู ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+385,กม.0+600 - กม.0+878 26/11/2563 พช.2/9/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
108 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.119+650 - กม.120+100 16/11/2563 พช.2/15/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
109 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง 16/11/2563 พช.2/19/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
110 ขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 4 รายการ 10/11/2563 บพ.552/ท.1/64/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
111 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง 29/10/2563 พช.2/5/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
112 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ที่ กม.47+300 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงชนแดน 26/10/2563 พช.2/1/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
113 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนสามแยกวังชมภู - ชนแดน ที่ กม.0+080 ด้านขวาทาง พื้นที่หมวดทางหลวงวังชมภู 26/10/2563 พช.2/4/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
114 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง พื้นที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) 26/10/2563 พช.2/3/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
115 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8 ) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง พื้นที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ 2(บึงสามพัน) 26/10/2563 พช.2/2/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
116 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 552/40/63/284 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
117 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 552/40/63/286 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
118 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 552/40/63/285 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
119 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 552/35/63/281 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
120 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 573 รายการ