f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 16 รายการ 11/09/2563 552/50/63/262 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
122 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 552/35/63/258 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/09/2563 552/60/63/259 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
124 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 08/09/2563 552/70/63/257 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
125 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 03/09/2563 552/40/63/254 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
126 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 03/09/2563 552/60/63/253 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
127 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 31/08/2563 552/60/63/251 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
128 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/09/2563 552/60/63/252 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
129 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/08/2563 552/35/63/250 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
130 ซื้อวัสดดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 552/60/63/243 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
131 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 25/08/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/08/2563 552/60/63/242 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
133 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 552/35/63/245 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
134 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 25/08/2563 552/60/63/246 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 121 ถึง 135 จาก 552 รายการ