f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง 22/10/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.119+650 - กม.120+100 22/10/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง 20/10/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 21/09/2563 552/-60/63/274 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.113+702-กม.174+223 เป็นช่วงๆ 15/09/2563 552/-/63/265 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 14/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 14/09/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
10 จ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด -หนองไผ่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง ที่ กม.140+050 พื้นที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) 14/04/2563 บพ.(พ.1)/12/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 25/02/2563 552/70/63/103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
12 ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 04/02/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 12/12/2562 552/60/63/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
14 ส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 06/12/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/09/2562 552/35/62/363 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ