f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 06/12/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/09/2562 552/35/62/363 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
18 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 552/40/62/323 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 12/06/2562 552/60/62/279 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
20 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 29/01/2562 552/60/62/159 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
21 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/11/2561 552/35/62/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/11/2561 552/45/62/76 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
23 ซื้อ Hot Mix จำนวน 1 รายการ 29/11/2561 552/60/62/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 16 ถึง 23 จาก 23 รายการ