f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 19/08/2563 552/60/63/238 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
137 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 19/08/2563 552/60/63/237 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
138 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 17/08/2563 552/40/63/234 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
139 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 17/08/2563 552/60/63/230 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
140 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/08/2563 552/60/63/229 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
141 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 17/08/2563 552/60/63/231 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
142 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 17/08/2563 552/40/63/233 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
143 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.หมายเลข 21,113,225,2219,2245,2275 และ 2401 14/08/2563 552/-/63/228 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
144 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ 03/08/2563 552/60/63/226 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
145 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 03/08/2563 552/60/63/227 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 552/60/63/225 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
147 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.21 บริเวณ กม.140+900 30/07/2563 552/-/63/224 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
148 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 552/35/63/223 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
149 จ้างรื้อถอนและสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ทล.2275 ระหว่าง กม.63+750 - กม.65+250 24/07/2563 552/-/63/222 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
150 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/07/2563 552/35/63/221 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 395 รายการ