f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 552/40/63/217 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
152 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 20 รายการ 20/07/2563 552/60/63/214 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
153 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 20/07/2563 552/70/63/218 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
154 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20/07/2563 552/40/63/215 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 552/40/63/220 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
156 จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม.ย่อย ทล.หมายเลข 21 ระหว่าง กม.164+100-กม.201+896 20/07/2563 552/-/63/219 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 20/07/2563 552/40/63/216 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
158 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 552/70/63/211 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
159 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 08/07/2563 552/45/63/212 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
160 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 552/60/63/206 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
161 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 552/45/63/209 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
162 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 01/07/2563 552/60/63/204 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
163 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 01/07/2563 552/60/63/203 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
164 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 01/07/2563 552/60/63/207 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
165 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00625-55 26/06/2563 552/-/63/202 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 151 ถึง 165 จาก 395 รายการ