f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00625-55 26/06/2563 552/-/63/202 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/06/2563 552/60/63/201 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
183 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/06/2563 552/35/63/198 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
184 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ 01/06/2563 552/60/63/193 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
185 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 01/06/2563 552/40/63/194 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
186 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 01/06/2563 552/40/63/190 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 01/06/2563 552/40/63/189 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 552/60/63/188 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
189 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 01/06/2563 552/60/63/186 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 552/40/63/191 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
191 จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม.ย่อย ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.81+000 - กม.163+900 01/06/2563 552/-/63/187 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 552/40/63/192 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
193 จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.116+700 - กม.117+500 19/05/2563 552/-/63/180 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
194 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ระหว่าง กม.172+125 - กม.172+375 20/05/2563 552/-/63/182 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
195 จ้างเหมาตัดชุดยามรักษาการณ์ จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 552/-/63/174 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 181 ถึง 195 จาก 411 รายการ