f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงศรีเทพ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ที่ กม.99+067 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงศรีเทพ 25/05/2563 พช.2/43/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
212 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ที่ กม.99+067 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงศรีเทพ 18/06/2563 พช.2/44/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
213 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ที่ กม.47+300 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงชนแดน 15/05/2563 พช.2/40/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
214 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงบึงสามพัน 15/05/2563 พช.2/41/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
215 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 552/40/63/138 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
216 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 552/45/63/137 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
217 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 01/04/2563 552/60/63/139 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
218 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ - ซับสมอทอด ตอน 4 ระหว่าง กม.113+300 - กม.113+990 13/05/2563 พช.2/33/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
219 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.143+170 - กม.144+245 14/05/2563 พช.2/27/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
220 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 3 ระหว่าง กม.91+500 - กม.92+330 18/05/2563 พช.2/26/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
221 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.94+472 - กม.94+982 27/04/2563 พช.2/11/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
222 จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.106+180 - กม.113+000 18/04/2563 พช.2/6/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
223 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 2 ระหว่าง กม.89+000 - กม.89+690 27/04/2563 พช.2/10/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
224 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 25/03/2563 552/70/63/133 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
225 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 25/03/2563 552/70/63/132 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 211 ถึง 225 จาก 395 รายการ