f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/03/2563 552/40/63/135 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
227 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/03/2563 552/40/63/130 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
228 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 24/03/2563 552/40/63/129 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 17/03/2563 552/40/63/123 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
230 จ้างทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถ ทล.หมายเลข 21 ระหว่าง กม.136+000-กม.201+896 19/03/2563 552/-/63/126 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
231 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.225 บริเวณ กม.156+075 จำนวน 1 งาน 10/03/2563 552/-/63/121 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
232 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอน ระหว่าง กม.48+650 - กม.49+250 08/04/2563 552/-/63/149 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
233 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/03/2563 552/35/63/118 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
234 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 03/03/2563 552/60/63/114 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
235 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 03/03/2563 552/60/63/115 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
236 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 02/03/2563 552/60/63/108 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
237 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน หนองแดง – ห้วยไร่ ระหว่าง กม.๑๑๑+๙๐๐ – กม.๑๑๓+๘๐๐ 16/04/2563 พช.2/5/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
238 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน นาเฉลียง – วังชมภู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๖+๒๕๐ – กม.๑๙๑+๗๔๔ 16/04/2563 พช.2/4/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
239 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอน หนองมะค่า – ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.๗๘+๘๗๘ – กม.๘๐+๔๖๐, กม.๘๑+๔๘๙ – กม.๘๗+๘๓๖ 16/04/2563 พช.2/3/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
240 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 09/03/2563 552/60/63/117 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 226 ถึง 240 จาก 395 รายการ