f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/03/2563 552/60/63/111 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
242 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/03/2563 552/60/63/110 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
243 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางแยกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(บริเวณแยกมอดินแดงทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและอุทยานธรณีเพชรบูรณ์) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ -ซับสมอทอด - หนองไผ่ - นาเฉลียง - วังชมภู - ระหว่าง กม.89+853 - กม.186+100 เป็นช่วงๆ 24/04/2563 พช.2/7/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
244 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ตอน 5 ระหว่าง กม.87+092-กม.87+932,กม.98+994-กม.99+504 14/04/2563 พช.2/2/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/02/2553 552/60/63/106 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/02/2563 552/60/63/107 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
247 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 19/02/2563 552/70/63/103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
248 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/02/2563 552/60/63/105 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
249 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 19/02/2563 552/70/63/103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
250 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 13/02/2563 552/70/63/97 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
251 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 11/02/2563 552/60/63/99 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
252 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 552/35/63/100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
253 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 552/60/63/98 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
254 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 29 รายการ 03/02/2563 552/60/63/96 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
255 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 552/60/63/91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 241 ถึง 255 จาก 395 รายการ