f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/01/2563 552/60/63/68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
272 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 552/35/63/72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
273 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 02/01/2563 552/60/63/73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
274 ขายเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 22 รายการ 24/12/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
275 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 18/12/2562 552/70/63/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
276 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 20/12/2562 552/60/63/66 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
277 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 18/12/2562 552/60/63/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
278 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 20/12/2562 552/60/63/65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
279 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 18/12/2562 552/60/63/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
280 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/12/2562 552/60/63/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
281 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 12/12/2562 552/60/63/54 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/12/2562 552/60/63/59 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
283 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 11/12/2562 552/60/63/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
284 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 11/12/2562 552/60/63/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
285 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 04/12/2562 552/45/63/47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 271 ถึง 285 จาก 395 รายการ