f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/01/2564 552/60/64/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
17 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.126+726 22/01/2564 552/-/64/83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
18 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 18/01/2564 552/70/64/80 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 552/60/64/79 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
20 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 18/01/2564 552/60/64/81 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
21 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/01/2564 552/35/64/82 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
22 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 15/01/2564 552/60/64/78 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
23 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.165+650 15/01/2564 552/-/64/75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
24 จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.126+520 12/01/2564 552/-/64/73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
25 จ้างเหมาสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.125+403 12/01/2564 552/-/64/74 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
26 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ 08/01/2564 552/60/64/72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
27 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/01/2564 552/60/64/70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
28 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.94+600 08/01/2564 552/-/64/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
29 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.116+000 08/01/2564 552/-/64/69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
30 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 บริเวณ กม.117+162 08/01/2564 552/-/64/68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 411 รายการ