f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 19/07/2562 552/60/62/316 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 11/07/2562 552/40/62/305 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
288 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/07/2562 552/35/62/313 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
289 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2244,2245,2275,225,2398 และ 2401 เป็นช่วงๆ จำนวน 1 งาน 11/07/2562 552/-/62/303 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
290 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 08/07/2562 552/35/62/302 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
291 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 04/07/2562 552/60/62/299 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
292 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 04/07/2562 552/60/62/298 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
293 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 552/70/62/295 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
294 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 02/07/2562 552/60/62/292 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
295 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 552/35/62/297 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 552/60/62/296 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
297 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 552/45/62/290 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
298 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/06/2562 552/45/62/289 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
299 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/06/2562 552/60/62/287 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
300 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.225 บริเวณ กม.158+700 14/06/2562 552/-/62/285 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 286 ถึง 300 จาก 318 รายการ