f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/02/2553 552/60/63/106 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
287 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/02/2563 552/60/63/107 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
288 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 19/02/2563 552/70/63/103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
289 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/02/2563 552/60/63/105 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
290 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 19/02/2563 552/70/63/103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
291 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 13/02/2563 552/70/63/97 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
292 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 11/02/2563 552/60/63/99 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
293 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 552/35/63/100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
294 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 552/60/63/98 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
295 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 29 รายการ 03/02/2563 552/60/63/96 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
296 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 552/60/63/91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
297 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 16 รายการ 03/02/2563 552/40/63/95 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 552/40/63/93 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
299 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 03/02/2563 552/60/63/92 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
300 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 14 รายการ 23/01/2563 552/-/63/86 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 286 ถึง 300 จาก 436 รายการ