f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/01/2563 552/35/63/90 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
302 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 27/01/2563 552/45/63/89 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
303 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 รายการ 23/01/2563 552/40/63/87 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
304 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.21 บริเวณ กม.169+700 LT. 23/01/2563 552/-/63/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
305 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.21 บริเวณ กม.163+900 23/01/2563 552/-/63/85 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
306 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/01/2563 552/45/63/79 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
307 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 13/01/2563 552/40/63/78 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
308 จ้างบูรณะทรัพย์สิน ทล.21 บริเวณ กม.116+910 16/01/2563 552/-/63/80 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
309 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 13/01/2563 552/60/63/77 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
310 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 13 รายการ 08/01/2563 552/60/63/75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
311 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ 06/01/2563 552/60/63/74 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
312 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/01/2563 552/60/63/68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
313 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 552/35/63/72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
314 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 02/01/2563 552/60/63/73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
315 ขายเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 22 รายการ 24/12/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 301 ถึง 315 จาก 436 รายการ