f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/06/2562 552/60/62/286 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
302 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 11/06/2562 552/70/62/283 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
303 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 552/35/62/284 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
304 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/06/2562 552/60/62/279 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
305 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06/06/2562 552/40/62/278 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
306 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/06/2562 552/60/62/279 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
307 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 06/06/2562 552/60/62/277 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
308 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 552/70/62/280 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 04/06/2562 552/40/62/275 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
310 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/06/2562 552/60/62/276 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
311 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/05/2562 552/60/62/271 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
312 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน - หนองแดง - ห้วยไร่ ระหว่าง กม.12+000 - กม.113+800 29/05/2562 พช.2/46/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
313 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ระหว่าง กม.138+528 - กม.139+218 13/05/2562 พช.2/45/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
314 งานจ้างเหมาทำการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.87+062 - กม.201+896และทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+594 24/03/2562 พช.2/44/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
315 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา ระหว่าง กม.7+800 - กม.10+100 06/02/2562 พช.2/43/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 301 ถึง 315 จาก 318 รายการ