f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 22/10/2562 552/60/63/2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
317 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 22/10/2562 552/45/63/7 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
318 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ 21/10/2562 552/35/63/1 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 24/09/2562 552/40/62/365 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
320 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/09/2562 552/35/62/363 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
321 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/09/2562 552/35/62/363 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ 20/09/2562 552/40/62/362 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
323 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 552/35/62/361 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
324 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ 18/09/2562 552/-/62/360 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
325 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 18/09/2562 552/60/62/359 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
326 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 552/60/62/358 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
327 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 552/40/62/353 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
328 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 552/40/62/352 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
329 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 552/35/62/349 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 29/08/2562 552/40/62/350 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แสดง 316 ถึง 330 จาก 395 รายการ